ამბავი „ჩიტისა“

1857 წლის ჟურნალ „ცისკარის“ იანვრის ნომერში ილია ჭავჭავაძის პირველი ლექსი – „ჩიტი“ დაიბეჭდა.

ილიას იმდროინდელ ემოციაზე, მე კი არა, მგონი არავინ არაფერი იცის, შეიძლება იცის კიდეც, მაგრამ, სამწუხაროდ, ამის შესახებ მე არაფერი წამიკითხავს. ჩემი გადასახედიდან, გაუხარდებოდა ძალიან.

გამოქვეყნებულ ვარიანტში „ჩიტს“ არანაირი მინიშნება არ აქვს თარგმანი რომაა, თუმცა ილია ჭავჭავაძის თხზულებათა სრული კრებულის ოცტომეულის მესამე ტომშია განთავსებული, აღნიშნული ტომი რომ იტყვიან, თავიდან-ბოლომდე, ილიას მხატვრული თარგმანებს აერთიანებს.

მოკლედ, თქმა არ უნდა, ლექსი თარგმნილია, მიუხედავად იმისა, რომ უცნობია ორიგინალის ავტორის ვინაობად სიმართლე გითხრათ, არც დიდად დავინტერესებულვარ ამ ამბით.

სულ სხვა ადამიანი დაინტერესდა ამ ამბით, რომ იტყვიან ბევრის მცოდნე და მნახველი, პუშკინის “ჩიტიც” გაიხსენა და ისიც, რომ პუშკინი ამ დროს 23 წლისაა და იმხანად, ბესარაბიაშია გამწესებული… южная ссылка-თ იყო ბესარაბიაშიო – არც ეს დავიწყებია ქალბატონ კოლეგას.

„ამ ლექსის ავტორი ცნობილი არ არის. არსებობს ამ თარგმანის ილიასეული სამი ხელნაწერი კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ინსტიტუტის ილია ჭავჭავაძის ფონდის №105 ხელნაწერი წარმოადგენს ლექსის თარგმანის პირველ რედაქციას. იგი საგრძნობლად განსხვავდება სხვებისაგან და მის ტექსტს იქვე ვარიანტებში ცალკე ვბეჭდავთ. შემდგომში „ჩიტის“ თარგმანის შესწორებული პირი (ავტოგრაფი №108) ილიას გადაუცია ჟურნალ „ცისკარში“, სადაც იგი დაიბეჭდა 1857 წლის საახალწლო ნომერში. შემდეგ ეს თარგმანი ზოგიერთი ცვლილებებით დაიბეჭდა 1892 წელს „ქართველთა ამხანაგობის“ მიერ გამოცემულ ილიას თხზულებათა პირველ ტომში.“ – ვკითხულობთ „ჩიტის“ თანდართულ შენიშვნებში, სად თუ არა, ხსენებულ მესამე ტომში.

თქვენი არ ვიცი, მე კი, არსად წამიკითხავს ამ ლექსის ანალიზი, დარწმუნებული ვარ იქნება, უბრალოდ მეტი ძიება იყო საჭირო, ვიდრე მე – ვეძებე და ვერსად – ვპოვე.

თავად ლექსი, დიდი მისახვედრი არაა, აღნიშნული ტომიდან მომაქვს:

„ყოვლთ უწინარეს მე გავიღვიძებ,
ფრთას ფრთას შემოვჰკრავ, რა თვალს ვახილებ,
დავჰკრავ, დავუშტვენ, ღმერთსა ვადიდებ,
მშვენიერის ხმით მსმენელს ვაგიჟებ.
უფლისაგან მაქვს სასმელ-საჭმელი,
არც ვთეს, არცა ვმკი, არცა ვარ მხვნელი,
გამაძღარი ვარ, მაქვს მე ყოველი,
მოდი, ზაფხულო, მე შენ მოგელი.
მიყვარს ზაფხული მწვანით შემკული,
ვცელქობ და ვფრინავ გახარებული,
სახლი მაქვს მინდვრად ღვთის მოცემული
და საფრენად ცა განათებული;
ზეცით მწვანეზედ ჩამოვეშვები,
მშვენიერთ ყვავილთ შორისა ვჯდები,
ხან ტყის, ხან წყლისა პირს მოვედები,
ვითა ისარი მასზე გავსხლტები…
ვინ მომეწევა, გინდ იყოს ცხენი,
გინდ მიმინო და გინდ შავარდენი…
გარნა მიჭერენ მცირის მახითა,
მიტყუებენ რა ხორბლის მარცვლითა“.

ლექსი, რომელიც სულ ახლახან გაგახსენეთ, ბევრჯერ მაქვს წაკითხული. სიმართლე გითხრათ, ხან – მომწონს, ხან -არ მომწონს. თუ მკითხავ შენ ვისი ტიკ-ტომარა ხარ, ილიას ლექსი, ხან, რომ მოგწონს და ხან არ მოგწონსო, გეტყვი: რომ მომწონს – მიხარია, რომ არ მომწონს, ვფიქრობ, რომ სათანადოდ ვერ გავიზარდე… ხდება ხოლმე… არც გალაკტიონის ყველა ლექსი მომწონს სამწუხაროდ… რას ვიზამთ, გარდა იმისა რომ, საქვეყნოს ვაღიარო…

სხვათასორის, რჩეული სამსტრიქონებიც მაქვს: მაგ., აი ეს:

„უფლისაგან მაქვს სასმელსაჭმელი,
არც ვსთეს, არცა ვმკი, არცა ვარ მხვნელი,
ვარ გამაძღარი, მაქვს მე ყოველი“

ანდაც

„სახლი მაქვს მინდვრად ღვთის მოცემული,
ცისა ქვეშ ვფრინავ გახარებული;
ზეცით მწვანეზედ ჩამოვეშვები“

როცა ამ სამსტრიქონიანებს ვკითხულობ „შეხედეთ ცის ფრინველებს, რადგან არ თესენ, არც მკიან, არც აგროვებენ ბეღლებში და მამა თქვენი ზეცათა ასაზრდოებს მათ. განა თქვენ მათზე უმჯობსენი არა ხართ?“ – ეს რომ მახსენდება, თქმა არ უნდა, სხვაც მახსენდება, უკვე ბარნოვის „გველის ზეიმიდან“.

გახსოვთ ხომ, როგორცაა?

„- ოღონდაც რომ ფრინველნი ცისანი, ჰაერის შვილნი! არცა თესენ, არც მოიმკიან და სახიერი აცხოვრებს მათ შვებით.“

და მაინც, „ჩიტი“, მე რომ მომწონს, არა მგონია იმ სამსრტიქონების გამო დაწერეილიყო,.

ბოლო ორსტრიქონიანია, დაწერის თავიცა და ბოლოც:

„გარნა მიჭერენ მცირის მახითა,
მიტყუებენ რა ხორბლის მარცვლითა.“

19 წლისაა ამ დროს ილია… მხოლოდ 19-ის და ალბათ, ამ დროს პირველად გაიფიქრა, სავარაოდოდ, არც ჩიტი ვარ, მიუხედავად შინაგანი თავისუფლებისა და არც ის ადამიანები ხართ, მე რომ ხორბლის მარცვლით მიმიტყუებ და მცირე მახით დამიჭერო…

აი, აქ, დათა თუთაშხია, გამახსენდა მე…

გამახსენდა და ვიპოვი იმ ადგილს და წავიკითხავ კიდევ ერთხელ…

მანამდე, კიდევ ერთხელ წავიკითხავ „ჩიტს“…

ავტორი: გიორგი კილაძე

ამბავი ერთი თარგმანისა და კიდევ ბევრი ამბავი

ახლა, სულ რამდენიმე წუთის წინ, სამდღიანი ძალზე სასიამოვნო შრომა დავასრულე. ჟურნალ „ივერიის” პირველ ნომერში გამოქვეყნებული მოთხრობა „ქალი მამულის ერთ-გული” შესაბამის ფორმატში გავაციფრულე, მოთხრობას ქვესათაურიც აქვს „შემთხვევა საფრანგეთ-გერმანიის ომიანობის დროს”. მოთხრობის ავტორი გრენვილ მურრეია, დანამდვილებით კი ვერ გეტყვით, სადაურია, მაგრამ ვეჭვობ, თანაც საფუძვლიანად, ბატონი მურრეი არც ფრანგია, არც გერმანელი და არც პრუსიელი… ინგლისელი უნდა იყოს წესითა და კანონით…

ზემოთ ვთქვი შემთხვევა საფრანგეთ-გერმანიის ომიანობის დროს მოხდა-მეთქი, თუმცა, როდი დავაზუსტე, ეს ომი როდის მოხდა და რა შედეგით დასრულდა…. ახლავე მოგახსენებთ, თუმცა, კიდევ ერთხელ, თუმცა, გეტყვით, რამდენადაც მახსოვს ომი საფრანგეთ-პრუსიის უფრო იყო, ვიდრე საფრანგეთ-გერმანიისა და მის დაწყებაში არც თუ უკანასკნელი როლი ოტო ფონ ბისმარკის ერთ წერილს მიუძღვის… სხვათაშორის, მოთხრობის მიღმა არც ბისმარკი დარჩა… ერთხელ, მაგრამ მაინც, რომ იტყვიან, საფუძვლიანად არის მოხსენიებული („ბისმარკს ყველგან აუარებელი მოსყიდული ენის-მზიდველი კაცები ჰყვანდა გაფანტული” – ვკითხულობ მოთხრობის შუა წელში და გპირდებით, კიდევ ერთხელ შეგახვედრებთ ბატონ ოტოს, ჩემი სტატიის ბოლოს…).

ომი პრუსიის გამარჯვებით დასრულდა, დასრულებას გერმანიის გაერთიანება, საფრანგეთის მეორე იმპერიის აღსასრული, მესამე რესპუბლიკით ჩანაცვლება და კიდევ ბევრი რამ მოჰყვა, მაგრამ, რასაკვირველია, არც ომის დაწყების მიზეზებსა და შედეგების შედეგებზე ვაპირებ საუბარს ამ, თითქმის, არალიტერატურულ პოსტში…

მაშ ასე, „ერთხელ დილით, ოქტომბრის თვეში, წელსა 1870-ს, ერთს ძველს, წარჩინებულს და გამოჩენილს საფრანგეთის ქალაქს ო-ნს ასეთი საზარელი და საშინლად სათაკილო საქმე გარდახდა: გამარჯვებული მტრის ლაშქარი შეესია და დიდის ამბით და დიდებით ეს უცხო ქვეყნის ჯარი ჯამაათი, ამ ქალაქ ო-ის ქუჩებში გაბმით და ნადიმად მიდიოდა. ეს სამწუხარო ამბავი ერთის თვის წინათაც შესაძლო იყო, რომ მომხდარიყო, მაგრამ ეს ქალაქი ისეთის მამულის მოყვარეობით, ისეთის მამაცობით და სახელ-გათქმულის საქმეებით იყო ძველათვე გამოჩენილი, რომ იმის მშვიდობის-მყოფელნი მცხოვრებნი მოქალაქენი, რომელთაც სამხედრო საქმისა და სწავლისა არა გაეგებოდათ რა, უკანასკნელ დღემდის ეჭვობდნენ და არა სჯეროდათ, რომ მტრის ჯარი ქალაქ ო-ში შემოვიდოდა და იმედოვნებდნენ რომ, რომელიმე სასწაული ამისთანა სამარცხვინო და სათაკილო თავგადასავალიდან დაიხსნიდა. ხოლო, ყოველმა სამხედრო პირმა კი იცოდა, რომ ეს ქალაქი მტრის ჯარს სრულებითაც წინ ვერ დაუდგებოდა და თავს ვერ გაიმაგრებდა, ქალაქის ციხე და სიმაგრენი, რითაცა ამ ოთხ საუკუნის წინად ქალაქმა ომ-მა გამოიარა ისტორიაში დიდად ღირს–შესანიშნავი ზედ–მოსევა მის ალყას გაუძლო და მტერს არ დანებდა, დიდი ხანი იყო რაც დაენგრიათ და ქვა- ქვაზედაც აღარ გაეშვათ. “

ამ აბზაცის, ისევე როგორც მთელი მოთხრობის მთარგმნელი ილია ჭავჭავაძეა, მერე რა რომ მთარგმნელის გვარი არსად წერია და არც ილიას ოცტომეულშია შეტანილი. რა ვიცი?! ვინ გითრათ, რომ ვიცი, მე მჯერა და რამდენჯერ უნდა ვთქვა, რაც მჯერა, ძალიან ხშირად მართლდება, მინდა თუ არა, რაც მჯერა – გამართლდეს!

ხომ მეთანხმებით, ჩემი მჯერა – გამართლების ამბავი აღარაა საინტერესო …

საინტერესოა რა შეიცვალა დღეს – ამდენი წლის შემდეგ… ორი მსოფლიო ომის შემდეგ და კიდევ რა ჯანდაბა და დოზანა შეიცლება იმ ომის დასრულების შემდეგ, რომელსაც დასასრული არ უჩანს… ომში სადაც დარწმუნებული ვარ ცოტაა… ძალზე ცოტაა გალიუშო, რომელსაც „მიზეზი არ ქონდა ომიანობა შესძულებიყო, რადგანაც იმ ომიანობამ საკმაოდ განუვრცელა ვაჭრობა, კარგი სარგებლობაც მოუტანა და გალიუშის აზრით, რასაკვირველია, ვაჭრობა იყო უპირველესი საგანი კაცისათვის. და ბევრია „ღერცოგი ბრესსაკი” ვინც დაჟინებით ამტკიცებს, რომ „მცხოვრებლებს ძველად განთქმული მამულის ერთ-გულობა და სიყვარული ჯერ არ გაქრობიათ” და ბევრია 20 წლის ლიდია ანუ ლილი…

ღირს კიდევ ვთქვა რამე?!

ღირს მთელი მოთხრობა აქ გადმოვიტანო ან/და აბზაც-აბზაც მოვყვე?!

რას შევცლის?!

არც – არაფერს!

ომი ისეთივე სასტიკი და დაუნდობელი იქნება, როგოც წლების კი არა, საუკუნეების წინ…

ისეთივე სასტიკი?!

როგორც ჩანს არა…

უფრო და უფრო სასტიკი!!!!

ჰო, ომი სულ უფრო სასტიკი იქნება და იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის ძლიერის მხარეზე აღმოჩნდებიან, ზუსტად ისე, როგორც მოთხრობის არც თუ შეუმჩნეველი გმირი, რომლისთვისაც მთავარია ძლიერს ემსახუროს…

მაგრად არ მინდა დავემგავსო იმ გმირს….

სხვათაშორის, არც იმ ავტორს მინდა დავემგვანო დანაპირებს, რომ არ ასრულებს, ამიტომ ვუბრუნდები ბისმარკს, ფონ ოტოს, მთლად ბოლოს არა, მაგრამ მაინც…

ბისმარკი 100-ჯერ მაინც აქვს ნახსენები ილიას თავის წერილებში! მე ერთი მახსოვს განსაკუთრებით: “რას ჰფიქრობს ბისმარკი? რა უნდა ბისმარკსა? ვისა სწყალობს ბისმარკი? ვინა ჰყავს ნიშანში ამოღებული? ათასი სხვა ამისთანა საკითხავები გახდა ჟურნალ-გაზეთების სალაპარაკოდ. ბევრი კალამი წახდა ამის გამოძიებაში. ბევრი მელანი დაიხარჯა, ბევრი გაზეთი ჰცდილობდა, არა მე ვაჯობო სხვასა, არა მეო ამისთანა ამბიციების გამოხსნაში, მაგრამ ეს საკითხავები მაინც საკითხავებად დარჩა, ამოცანები – ამოცანებად და დღეს ქვეყანამ ყოველს ამაზედ თითქმის იმდენივე იცის, რაც იცოდა, ვიდრე მიზეზნი ამ საკითხავებისა გაჩნდებოდნენ. საკვირველი არ არის, რომ ევროპის ჟურნალ-გაზეთობა ამ ამოცანებზედ მოსცდა; საკვირველი არ არის, რომ ყველას უნდოდა შეეტყო, ყოვლად შემძლებელი ბისმარკი როდის აიხსნიდა ბეჭედს დუმილისას თავის ბაგეთაგან და ბაგენი რას წარმოსთქვამდნენ. ბისმარკის გენიოსობამ, რომელმაც შეჰქმნა ერთობა გერმანიისა, იმ ფეხზედ დააყენა დღეს გერმანია, რომ მისი სიტყვა ყოველ სხვათა სიტყვაზედ ევროპის საპოლიტიკო სასწორისათვის, იმოდენად მძიმეა, რომ სასწორი იქით დაიწევს, საითაც იგი სიტყვაა.”…

„დავაფეისტე“ ახლა ამონარიდი და ვფიქრობ, მე ზუსტად ვიცი, რას იფიქრებდა ილია…

საშინელია ომი….

ინგრევა და ნადგურდება 400 წლიანი სრა-სასახლეები და რუდუნებით გაშენებული კარ-მიდამოები…

მიწასთან სწორდება ქალაქები და სოფლები და რაც მთავარია იღუპებიან ადამიანები…

იღუპებიან შეყვარებული ადამიანები: მამები და შვილები, ჯარისკაცები და არაჯარისკაცები და კვდება თავად სიყვარული, როგორც ყველაზე ადამიანური გრძნობა…

ავტორი: გიორგი კილაძე